Itsepäivitettavät vai itseylläpidetyt verkkosivut

Itsepäivitettävät vai itseylläpidettävät verkkosivut?

Mahdollisuus päivittää omia kotisivujaan itse on, tai pitäisi olla, yksi tärkeimmistä verkkosivujen vaatimuksista. Tietojen ajantasaisuus ja uuden sisällön julkaisu ovat ehdottoman tärkeitä asioita tänä sisältöjen kulta-aikana. Itsepäivitettävyyden varjoon jää kuitenkin usein kysymys ylläpidosta. Kuka huolehtii, että sivusto käy ja kukkuu?

Huolenaihe numero yksi

Lähes poikkeuksetta, kun keskustelen asiakkaan kanssa verkkosivujen toteutuksesta, niin minulta kysytään, “Voimmehan sitten itse päivittää valmiita sivuja?”.

Kysymyksen taustalla lienee huoli pakotettuun riipuvuussuhteeseen joutumisesta, missä kaikki sivuston teksti- ja kuvamuutokset pitäisi kierrättää FissioMedian kautta. Riippuvuussuhde, ja siihen liittyvä toimittajalukko, on tietysti huono asia, koska se voi johtaa kustannusräjähdykseen, kun jokaisesta pienestäkin tekstipäivityksestä joutuu maksamaan.

Itse en lainkaan kannata tai välitä pakotetuista riippuvuussuhteista. Uskon, että jokaisella sivuomistajalla pitää olla täysi mahdollisuus muokata vapaasti oman sivustonsa tekstejä ja kuvia. Vastaukseni, “Tottakai, voitte itse muokata kaikkia sivuston tekstejä ja kuvia tarpeen mukaan”, saakin aina yhtä positiivisen ja huojentuneen vastaanoton asiakkaalta. Itsepäivitettävyysvaatimuksen takia FissioMedian leipälajiksi onkin valikoitunut WordPress, jolla sisältöpäivitysten teko onnistuu parilla klikkauksella myös vähemmän tietoteknisestilahjakkailta henkilöiltä.

Itsepäivitettävyyden kysymyksen rinnalla kulkee usein myös ylläpitokysymys. Eli haluaako asiakas myös itse ylläpitää omaa sivustoansa sisältöpäivitysten ohessa?

Jonkun on kuitenkin joka tapauksessa pidettävä tekniikka kunnossa, jotta sivusto käy ja kukkuu. Ylläpitovastuu riippuu sekä toteutustavasta, käytetäänkö esimerkiksi kotisivualustaa sivuston teossa, että siitä mitä asiasta sovitaan – hoituuko ylläpito itse vai onko vastuu ulkoistettu.

Itsepäivitettävien ja itseylläpidettävien kotisivujen eroavaisuudet

Itsepäivitettävien verkkosivujen kohdalla, nimensä mukaisesti, omistaja voi itse tehdä teksti-, kuva– ja muita sisältömuutoksia sivustolleen tarpeen mukaan. Nämä sisältöpäivitykset voivat olla esimerkiksi uutisia, artikkeleita, blogikirjoituksia tai alasivujen muutoksia.

Edellä mainitut asiat onnistuvat tietysti itseylläpidetyilläkin kotisivuilla, mutta niiden lisäksi on huolehdittava esimerkiksi kotisivutilasta, varmuuskopioinnista ja WordPress-sivustojen kohdalla ytimen, teeman ja lisäosien päivityksistä.

Kotisivualusta, esimerkiksi Wix tai wordpress.com, on helppo ja vaivaton valinta, kun yritys haluaa itsepäivitettävät kotisivut. Kohtuullista kuukausimaksua vastaan saa avattua omalla domainilla helposti päivitettävät kotisivut, eikä tekniikasta tarvitse murehtia laisinkaan. Palveluntarjoja pitää huolen, että kaikki toimii ja sivusto näkyy verkossa. Kotisivuihin liittyvien vaatimusten muuttuessa, yhdellä tapaa toimivaksi suunniteltu, kotisivualusta voi muuttua kuitenkin rajoitteeksi. Sivustokohtaisten räätälöintien tekeminen, kun ei kaikissa tapauksissa onnistukaan.

Itseylläpidettävä verkkosivusto, toteutettuna esimerkiksi wordpress.org:lla, tarjoaa taas lähes rajattomat mahdollisuudet sivuston räätälöinnille ja jatkokehitykselle. Verkkosivut ovat tällöin muutenkin kokonaan omassa hallinnassa, eivätkä ne ole samalla tavalla alttiina käyttöehtosopimusten muutoksille kuin kotisivualustoille tehdyt verkkosivut ovat. Itseylläpidetty sivusto vaatii kuitenkin joko omaa tai ulkoistettua huolenpitoa, jotta tekniikka pysyy ajantasalla, eikä esimerkiksi WordPress-päivitysten tekemättömyyden takia sivusto altistu turhille tietoturvariskeille.

Esimerkkejä itsepäivitettävistä kotisivuista

Esimerkkejä itseylläpidettävistä kotisivuista

Valinta omien tarpeiden mukaan

Pelkästään itsepäivitettävä sivusto sopii parhaiten niille, jotka haluavat vain julkaista sisältöä ja unohtaa tekniset seikat. Itseylläpidettävä sivusto, omalla palvelimella, on ykkösvalinta niille, jotka haluavat räätälöidyn ja helposti jatkokehitettävän sivuston, eivätkä halua rakentaa taloaan vieraalle maalle.

Artikkelikuva: Paul Bence / Unsplash