Mikä on WordPress?

WordPress on avoimeen lähdekoodiin perustuva blogityökalu, julkaisualusta ja sisällönhallintajärjestelmä. Se on maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä antaen voiman noin 60% sivustoista, jotka käyttävät sisällönhalintajärjestelmää, ja noin 28% kaikista verkkosivustoista.

WordPress, tuo digitaalisen maailman voimanpesä, on kehittynyt vaatimattomasta blogialustasta maailman suosituimmaksi sisällönhallintajärjestelmäksi (eng. Content Management System, CMS).

WordPress koostuu kolmesta osa-alueesta,

 • ydin – media-, käyttäjä- ja sisällönhallintaan liittyvät perustoiminnot,
 • teema – sivuston ulkoasun, tyylin ja asettelun määrittely,
 • lisäosat – sivuston eri toiminnallisuudet, esim. yhteydenottolomake, ja integraatiot.

Joustavuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta WordPress soveltuu kaikenlaisten verkkosivustojen ja -palveluiden alustaksi. Huolellinen toteutus ja riittävät palvelinresurssit takaavat, että WordPress toimii suurienkin kävijäpiikkien aikana. Avoimen lähdekoodinsa ansiosta WordPress kasvaa ja kehittyy kaiken aikaa, eikä lukitse sivuston omistajaa yhteen palveluntarjoajaan.

Maailman suosituin julkaisujärjestelmä

Avoimeen lähdekoodiin perustuminen ja alustan joustavuus on tehnyt WordPressistä monipuolisen työkalun kaikenlaisten verkkosivustojen luomiseen. Vuosien varrella se on saanut lukuisia päivityksiä ja parannuksia, joiden ansiosta WordPress on siirtynyt yksinkertaisesta blogityökalusta täysipainoiseksi CMS:ksi, jota voi käyttää mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.

Olennaisimpia WordPressin ominaisuuksia ovat,

 • lähdekoodin avoimuus,
 • laaja räätälöitävyys teemojen ja lisäosien avulla,
 • käyttäjäroolien ja -oikeuksien hallinta,
 • mediatiedostojen hallinta,
 • alustan turvallisuus,
 • käyttäjäystävällinen sisällönhallinta,
 • saavutettavuus,
 • hakukoneoptimoinnin mahdollistaminen,
 • mobiiliresponsiivisuus,
 • sekä verkkokauppamahdollisuudet.

Erään tilaston mukaan sisällönhallintajärjestelmää käyttävistä sivustoista 63.1% käyttäisi WordPressiä alustanaan. Tämä tarkoittaisi 43.1% kaikista verkkosivustoista. Tilasto tarkistettu 9/2023.

WordPressin suosion syyt

Läpi vuosien WordPressin valttikortteina ovat olleet sen käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja sopeutumiskyky. Valtavaksi kasvaneen teemojen ja lisäosien ekosysteemin myötä WordPressin käyttäjät voivat räätälöidä digitaalisen läsnäolonsa tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

WordPressin suosioon vaikuttanut myös sen lähdekoodin avoimuus, mikä on kannustanut kehittäjiä ympäri maailman tekemään siihen parannuksia. Yhteisö alustan ympärillä onkin kasvanut maailmanlaajuiseksi liikkeeksi, jossa lukemattomat yksilöt ja organisaatiot tekevät yhteistyötä parantaakseen WordPressin toiminnallisuutta, turvallisuutta ja käyttäjäkokemusta.

Lue myös: Kokemuksia lisäosakehitykseen osallistumisesta

Minkälaisille verkkosivustoille WordPress sopii?

WordPressin monipuolisuuden ansiosta sitä voi käyttää lähes minkälaisen verkkosivuston tahansa toteuttamiseen, eikä sen käyttökelpoisuus ole rajoitu toimialaan tai sivuston kokoon.

WordPress toimii perustana yrityssivustoille, verkkokaupoille, uutisportaaleille, koulutusalustoille, voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, yhteisöfoorumeille, luoville portfoliolle, jäsenyyssivustoille, tapahtumasivustoille, henkilökohtaisille blogeille, viranomaissivustoille ja monen muun tyyppiselle verkkosivustolle.

Sen sopeutumiskyky, käytettävyys ja skaalautuvuus takaavat, että WordPress voi täyttää monenlaiset tarpeet ja tavoitteet. Monesti WordPress onkin ensisijainen valinta niin yksilöille, pienille yrityksille, suurille yrityksille kuin kaikille siltä väliltäkin. Alustan jatkaessa kehittymistään se pysyy verkkokehityksen eturintamassa ja muovaa verkkomaisemaa vielä pitkään tulevaisuudessakin.

Merkittävät kehitysaskeleet WordPressin historiassa

WordPressistä on vuosien varrella julkaistu monia versioita, jotka ovat vuorollaan tuoneet mukanaan uusia ominaisuuksia ja parannuksia alustan toimintaan. Merkittävinä päivityksinä voidaan pitää,

 • WordPress 2.0 (julkaistu 2005), joka teki merkittäviä parannuksia sisältömuokkaimeen (ns. WYSIWYG-editori), käyttäjä-, teema- ja lisäosahallintaan. WordPress alkoi näiden myötä muuttua blogialustasta kokonaisvaltaisemmaksi sisällönhallintajärjestelmäksi.
 • WordPress 5.0 (julkaistu 2018), joka esitteli maailmalle aiemman tekstimuokkaimen korvanneen lohkoeditorin. Uusi muokkain teki sisällön luomisesta ja julkaisemisesta kertaheitolla yksinkertaista, visuaalista ja näyttävää.
 • WordPress 5.8 (julkaistu 2021), jossa lohkoeditori laajeni koko sivuston muokkaimeksi. Nyt käyttäjät voivat muokata kaikkia sivuston osia ja tyylejä , pelkän sisällön sijaan, lohkoja käyttämällä.

Lue myös: WordPress-versioiden julkaisutiedotteet

WordPressin kaksi versiota – wordpress.org vs wordpress.com

WordPressistä on olemassa kaksi eri versiota – wordpress.org ja wordpress.com. Näiden olennaisimmat erot liittyvät sivuston ylläpitoon ja hallintaan.

wordpress.org on avoimen lähdekoodin versio, jonka kuka tahansa voi ladata ja asentaa omalle palvelimelleen. Tämä mahdollistaa täyden hallinnan kaikissa sivustoon liittyvissä asioissa, mutta edellyttää teknistä osaamista ja palvelintilan ylläpitämistä tai hankkimista.

wordpress.com on palvelumuotoinen versio WordPressistä, jossa julkaisujärjestelmä toimii Automattic-yhtiön palvelimilla. He huolehtivat sivuston teknisestä toiminnasta ja ylläpidosta, joilloin sivuston omistaja voi keskittyä vain sisällöntuottamiseen. Palvelussa on kuitenkin omia rajoitteitaan, joita saa poistettua kuukausimaksullisilla tilauksilla.

Valinta näiden kahden WordPress-version välillä riippuu omasta teknisestä osaamisestasi ja halustasi hallita ja mukauttaa sivustoasi.

Lue myös: Miten wordpress.com ja wordpress.org eroavat toisistaan?

Vaihtoehdot WordPressille

WordPress ei suinkaan ole ainut julkaisujärjestelmä, jota voi käyttää alustana omalle verkkosivustolleen. Sillä on useita kilpailijoita ja vaihtoehtoja, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja käyttötarkoituksensa.

Joomla tunnetaan joustavuudestaan, Drupal monimutkaisuudestaan, Wix ja Squarespace käyttäjäystävällisyydestään ja designistaan, Weebly yksinkertaisesta verkkosivustojen rakentamisestaan, Magento ja Shopify verkkokauppatoiminnoistaan, Blogger nopeasta bloggaamisesta, sekä Medium sisällön jakamisesta.

Lisäksi on puhtaita sisällönhallintajärjestelmiä, kuten Contentful, jotka eivät ota kantaa siihen missä tai miten sisältöä esitetään. Ne tarjoavat vain paikan sisällön luomiselle ja hallinnoinille. Tällöin samaa sisältöä voidaan käyttää niin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa kuin mobiilisovelluksissakin.

Lue myös: Miten valita sopiva toteutustapa yrityksen verkkosivuille?

WordPressin tekniset vaatimukset

WordPress vaatii oikeanlaisen palvelinympäristön toimiakseen asianmukaisesti.

 • PHP-ohjelmointikieli, versio 7.4 tai uudempi
 • Tietokanta, MySQL versio 5.7 tai uudempi TAI MariaDB versio 10.4 tai uudempi
 • HTTPS-tuki

PHP-ohjelmointikielen osalta on kuitenkin suositeltavaa käyttää vähintään versiota 8.0, sillä aiempien versioiden tuki on jo päättynyt. Vanhentunut PHP-versio ei ole yhtä suorituskykyinen kuin uudet versiot. Lisäksi vanhentuneen version käyttäminen voi altistaa sivuston haavoittuvuuksille.

Oikeanlainen web-palvelin WordPressiä varten

WordPress toimii erilaisilla web-palvelimilla, kuten Apache, Nginx tai Litespeed, mutta vaatii palvelimelta tuen url-osoitteiden uudelleenkirjoittamista varten. Vaikka HTTPS-tuki ei ole täysin välttämätön, niin se on kuitenkin vahvasti suositeltavaa, jotta sivustolla voidaan käyttää SSL-sertifikaattia turvallisen yhteyden mahdollistamiseksi.

Lue myös: Mikä on SSL-sertifikaatti ja miksi se on kotisivujen kannalta tärkeä?

WordPress-sivustolla tulee olla myös riittävästi muistia käytettävissään. 64MB riittää, mutta suositeltu vähimmäismäärä on 128MB. Palvelimen osalta on huolehdittava riittävästä prosessointi- ja tallennuskapasiteetista, sopivista ladattavien tiedostojen kokorajoituksista, sekä asianmukaisista tiedosto- ja hakemisto-oikeuksista, jotta sivusto toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Sopiva hosting-ratkaisu WordPress-sivustolle

Monet palveluntuottajat tarjoavat palvelintilaa, nk. hosting-palvelu, jossa WordPress-sivustoja voi pitää ilman omaa palvelinylläpitoon liittyvää osaamista.

 • Jaetussa hosting-ympäristössä on monien eri toimijoiden sivustoja samalla palvelimella, mikä on etenkin pienemmille sivustoille kustannustehokas valinta.
 • Hallinnoitu hosting tarjoaa WordPressille optimoitua suorityskykyä ja ylläpidon vaivattomuutta.
 • Virtuaalipalvelin (eng. virtual private server, VPS) antaa enemmän kohdennettuja resursseja omalle sivustolle.
 • Fyysinen, omaa sivustoa varten varattu, ns. dedikoitu, palvelin tarjoaa maksimaalisen palvelinympäristön hallinnan.
 • Pilvipalvelu on skaalautuva ratkaisu, joka soveltuu etenkin suuria kävijämääriä kerääville ja korkean saatavuuden vaativille sivustoille.

Palvelin tulisi valita oman sivuston suorituskyky- ja saatavuusvaatimusten, kävijämäärän, budjetin ja teknisen osaamisen perusteella.

Lue myös: Itsepäivitettävät vai itseylläpidettävät verkkosivut?

Mitä ovat WordPress-teemat?

WordPress-sivustolla teema vastaa visuaalisesta ilmeestä ja tyylistä, sekä sisällön asettelusta. Teema on merkittävässä osassa sekä kävijän huomion herättämisessä että brändin välittämisessä.

Teema luo perustan käyttäjäkokemuksen syntymiselle vastaamalla navigaatiosta, sisällön mukautumisesta eri kokoisille ruuduille, ns. responsiivisuus, sekä saavuttavuudesta. Sen tekninen toteutustapa vaikuttaa osaltaan myös hakukoneoptimointiin. Teemassa voi olla myös sisäänrakennettu tuki suosituille lisäosille, joilloin niiden toiminnot sulautuvat saumattomasti muuhun ulkoasuun. Hyvä teema mahdollistaakin esteettisen kokonaisuuden, jota on miellyttävä käyttää ja, joka luo ja vahvistaa brändimielikuvia.

Teemoja on monia erilaisia ja niitä on saatavilla eri lähteistä. Teema tulee valita luotettavasta lähteestä, jotta voidaan olla varmoja sen turvallisuudesta, toimivuudesta ja WordPressin koodausstandardien noudattamisesta. Suosituimmilla teemoilla on omat aktiiviset yhteisönsä, jotka tarjoavat tukea teeman käytössä ja räätälöinnissä.

Eri tyyppiset WordPress-teemat – ilmaiset ja maksulliset, valmiit ja yksilölliset

WordPress-teemoja on saatavilla monia erilaisia ja erinäköisiä. Niitä erottaa hinta, muokattavuus ja yksilöllisyys.

Ilmaiset ja maksulliset teemat

 • Ilmaisteemoja on saatavilla esimerkiksi wordpress.org:n teemahakemistosta. Nämä ovat usein melko yksinkertaisia, joissa ei välttämättä ole montaakaan asetusta ulkoasun muokkaamiseksi.
 • Maksullisia teemoja on myytävänä yksittäisillä sivustoilla ja eri kauppapaikoissa, esimerkiksi themeforest.net. Näistä “premium” teemoista löytyy monesti laaja valikoima asetuksia tyylin muokkaamiseksi. Lisäksi teeman tekijät tarjoavat usein käyttötukea esimerkiksi foorumin tai sähköpostin välityksellä.

Valmiit ja yksilölliset teemat

 • Valmisteema voi olla joko edellä mainitusti ilmainen tai maksullinen. Valmisteemaa on usein riittävän tyylikäs, nopea ottaa käyttöön ja kustannustehokas ratkaisu pientä sivustoa varten.
 • Yksilöllisen teeman voi tehdä joko itse tai teetättää mainos- tai digitoimistolla. Räätälöity ratkaisu rakennetaan usein alusta alkaen, brändin mukaisesti, tiettyä sivustoa ja tarkoitusta varten.

Bonus: isäntä- ja lapsiteemat

WordPress-sivustolla voi olla kerrallaan vain yksi teema käytössä, asennettuna toki useampiakin. Jos teemaa haluaa jollain tapaa räätälöidä tai mukauttaa, niin se tulee tehdä joko teeman asetuksia käyttämällä, Mukautin-toiminnolla, jonkin lisäosan kautta tai muuttamalla teeman tiedostoja.

Tiedostomuutokset tosin ovat riskialtis tapa muuttaa sivuston ulkoasua, sillä muutokset pyyhkiytyvät pois, jos teeman päivittää uudempaan versioon. Tämän välttämiseksi teemasta voidaan muodostaa niin kutsuttu lapsiteema. Tämä on varsinaisen teeman, eli isäntäteeman, päälle asetettava kuori, jota voi muokata rajattomasti haluamallaan tavalla ilman, että muutokset häviävät teemapäivityksen yhteydessä.

Miten valita oikea teema omalle WordPress-sivustolle?

Oikeanlaisen teeman valitseminen on olennaista verkkosivuston menestymisen kannalta. Parhaan valinnan tekemiseksi, määrittele ensin sivustosi tarkoitus ja tavoitteet, sekä brändi-ilmeesi. Tunnista myös kohdeyleisösi mieltymykset ja tottumukset verkkosivustojen käyttöön liittyen. Tee linjauksia ulkoasun ja tyylin osalta. Päätä kuinka paljon aikaa ja rahaa haluat käyttää sivustosi toteuttamiseen.

Jos tarvitset tiettyjä toimintoja sivustollasi, esimerkiksi verkkokauppa, niin tarkista valmisteemojen osalta niiden yhteensopivuus toiminnon tarjoavan lisäosan kanssa. Arvioi teeman latausnopeutta demosivujen avulla, sekä tutustu sen SEO-ystävällisyyteen ja saavutettavuuteen. Varmista myös, että teemasta on saatavilla kattava dokumentaatio ja ymmärrät lisenssiehdot, jos ostat maksullisen teeman.

Mitä ovat WordPress-lisäosat?

Lisäosat ovat olennainen osa WordPressiä, koska ne mahdollistavat erilaisia toiminnallisuuksia verkkosivustolla ja laajentavat WordPressin ominaisuuksia. Lisäosien avulla WordPress-sivusto saadaan vastaamaan tarpeita ja tavoitteita ilman syvällisiä teknisiä taitoja.

Lisäosien avulla sivustolle voidaan lisätä esimerkiksi yhteydenottolomakkeita, hakukoneoptimointi- ja verkkokauppatoimintoja, tapahtumakalenteri sekä sosiaalisen median integraatioita. Valmiiden lisäosien käyttäminen säästää aikaa ja rahaa sivustokehityksessä, kun kaikkea ei tarvitse itse koodata alusta asti. Lisäosat tekevätkin verkkosivujen toteuttamisen mahdolliseksi laajalle joukolle sivuston omistajia.

WordPress-lisäosat voivat myös edistää sivuston turvallisuutta ja parantaa sen suorituskykyä. Turvallisuuslisäosat suojaavat sivustoa verkkohyökkäyksiltä ja haavoittuvuuksilta, suorituskykylisäosat lyhentävät sivujen latausaikoja ja parantavat käyttökokemusta, analytiikkalisäosien avulla omistaja saa arvokasta tietoa sivustokävijöiden käyttäytymisestä ja liikkeistä sivustolla.

Lisäosat ovatkin korvaamaton osa WordPress-ekosysteemiä. Ne antavat mahdollisuuden laajentaa, mukauttaa ja optimoida verkkosivustoa, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja tuottaisi enemmän haluttuja tuloksia.

Ilmaiset, maksulliset ja räätälöidyt WordPress-lisäosat

Teemojen tapaan lisäosia on erilaisia – ilmaisia, maksullisa ja räätälöityjä. Jokaisella niistä on oma roolinsa ja käyttötarkoituksensa sivustolla, sekä hyvät ja huonot puolensa.

Nimensä mukaisesti ilmaiset lisäosat ovat maksuttomia ja asennettavissa sivustolle wordpress.org:n lisäosahakemistosta. Ne tarjoavat monesti kustannustehokkaan vaihtoehdon perustoimintojen lisäämiseksi sivustolle. Ilmaislisäosat voivat kuitenkin olla ominaisuuksiltaan, mukautettavuudeltaan ja tarjotun käyttötuen osalta rajoittuneita. Osa tällaisista lisäosista päivittyy säännöllisesti ja niiden tekijät tarjoavat auliisti tukeansa, mutta toiset ovat taas huonommalla huolenpidolla ja käyttäjät oman onnensa nojassa lisäosien kanssa.

Monista ilmaislisäosista on saatavilla myös maksullinen versio, jotka antavat käyttöön laajemmat toiminnallisuudet ja rajoittamattomat ominaisuudet. Lisäksi on lisäosia, jotka ovat saatavilla vain maksullisina. Lisäosia voi ostaa joko tekijöiden omien sivustojen kautta tai kauppapaikoista, esimerkiksi codecanyon.net. Maksullisuus merkitsee yleensä lisäosien kanssa parempaa laatua, luotettavampaa toimintaa ja kattavampaa käyttäjätukea. Lisäosalisenssi, joka oikeuttaa versiopäivityksiin ja käyttötukeen, voi olla joko kertam-, kuukausi- tai vuosimaksullinen. Sivuston vuosikustannukset voivatkin nousta korkeaksi, jos sillä tarvitaan useita maksullisia lisäosia.

Räätälöidyt lisäosat ovat mittatilaustyönä sivustoa varten tehtyjä, tai teetätettyjä, lisäosia. Ne mahdollistavat tarkkaan määritellyn tarpeen täyttämisen tai ongelman ratkaisemisen. Niiden avulla voidaan esimerkiksi toteuttaa yksilöllinen integraatio WordPressin ja organisaation käyttämän taustajärjestelmän välillä. Räätälöidyn lisäosan tekeminen voi olla aikaavievää ja kallista, sekä vaatia perusteellista testaamista ja jatkuvaa ylläpitoa.

Tutustu palveluun: WordPress-pienkehitys

Olennaisia WordPress-lisäosia

WordPress-lisäosat ovat tärkeitä työkaluja WordPress-sivuston toimintojen laajentamiseksi. Riippumatta verkkosivuston tyypistä ja tavoitteista, on olemassa erilaisia lisäosia, joita on suositeltavaa käyttää.

Ensimmäinä ovat SEO-liitännäiset, kuten Yoast SEO ja All in One SEO, jotka auttavat optimoimaan verkkosivuston hakukoneita varten. Tämä edistää parempien hakutulosten saavuttamista ja orgaanisen liikenteen houkuttelemista sivustolle. Näiden lisäosien avulla voi optimoida sisältöä, metatietoja, sivukarttoja ja muuta, jotta sivusto löytyy mahdollisimman hyvin hakukoneiden kautta.

Toisena ovat turvallisuuslisäosat, kuten Wordfence Security ja Sucuri Security. Ne ovat olennaisia verkkosivuston suojaamisessa haittaohjelmilta, hakkeroinnilta ja muilta turvallisuusuhilta. Ne tarjoavat ominaisuuksia, kuten haittaohjelman skannauksen, palomuurisuojan ja kirjautumisyritysten seurannan, auttaen pitämään sivuston turvassa.

Kolmas olennainen tyyppi on välimuistilisäosat, kuten LiteSpeed Cache ja WP Super Cache. Välimuistin avulla voidaan parantaa sivujen latausnopeutta, kun tavallisesti dynaamisesti jokaisella latauskerralla muodostuvat sivut ja artikkelit tallennetaan staattiseen muotoon palvelimelle. Tällöin WordPressin ei tarvitse käyttää aikaa sivujen muodostamiseen vaan voi tarjota sisällöt salamannopeasti sivukävijöille.

Lisäosien yhteensopivuuden varmistamisen ja päivittämisen tärkeys

Lisäosien yhteensopivuus ja säännöllinen päivittäminen ovat olennaisia ​​tekijöitä WordPress-verkkosivustojen turvallisuuden, suorituskyvyn ja toimivuuden ylläpitämisessä.

Yhteensopivuuden varmistaminen takaa, että lisäosat toimivat saumattomasti WordPress-ytimen, toisten lisäosien ja käytössä olevan PHP-version kanssa, sekä tarjoavat vaivattoman käyttökokemuksen.

Sekä erilaiset yhteensopivuus ongelmat että suoranaiset ohjelmointivirheet voivat aiheuttaa WordPress-sivustolla vikatilanteita, jotka estävät sivuston käytön joko osittain tai kokonaan. Tällöin sivuston omistajalta vaaditaan teknistä osaamista, tai luotettavaa kumppania, tilanteen selvittämiseksi ja ongelman korjaamiseksi.

Tutustu palveluun: Rikkinäisen WordPress-sivuston korjaus

Päivitysten säännöllinen asentaminen on välttämätöntä myös turvallisuuden näkökulmasta, koska ne paikkaavat havaittuja haavoittuvuuksia ja suojaavat sivustoa haitallisilta hyökkäyksiltä. Päivitykset tuovat lisäksi usein mukanaan parannuksia ja uusia ominaisuuksia, jotka tehostavat sivuston suorituskykyä ja parantavat käyttäjäkokemusta.

Mediatiedostojen hallinta WordPressissä

WordPressin Mediakirjasto on sivuston ohjausnäkymästä löytyvät keskus, josta löytyvät kootusti kaikki sivustolle ladatut tiedostot myöhempää muokkaamista ja hallinnointia varten.

Mediakirjasto tukee monenlaisia tiedostotyyppejä ja tarjoaa perusmuokkaustyökalut, kuten kuvien rajauksen ja koon muuttamisen. Muutamia lisämuokkausmahdollisuuksia löytyy lohkoeditorin kuva- ja galleria-lohkoista. On kuitenkin suositeltavaa käsitellä esimerkiksi kuvat etukäteen oikeassa kuvankäsittelyohjelmassa ennen niiden viemistä sivustolle parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

WordPress tukee myös responsiivisia kuvia, jotka alusta luo automaattisesti. Kuvat tarjotaan sopivina kokoina käyttäjän laitteen ja näytön koon perusteella, parantaen verkkosivuston suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Lisäksi kuvien HTML-tägeissä on nykyään mukana “lazy load” -tunniste, jotta kuvat ladataan vasta tarvitaessa, eikä heti sivun ensilatauksen yhteydessä. Tämä parantaa myös osaltaan sivuston latausnopeutta.

Lue myös: Kotisivuilla käytettävien kuvien vaarat

Mediakirjaston massatoiminnot mahdollistavat käyttäjille toimintojen suorittamisen useille media-tiedostoille samanaikaisesti, mikä tehostaa tiedostojenhallintaa etenkin suurempien aineistomassojen kanssa.

WordPressin tukemat tiedostomuodot

WordPress tukee monenlaisia tiedostotyyppejä Mediakirjastossa. Esimerkiksi,

 1. Kuvat: JPEG-, PNG-, GIF-, BMP-, TIFF- ja WebP-kuvamuodot. Nämä ovat yleisesti käytettyjä muotoja valokuvissa, kuvituksissa ja muissa visuaalisissa sisällöissä.
 2. Videot: MP4, M4V, MOV, WMV, AVI ja FLV. Tämä mahdollistaa videoiden lataamisen ja upottamisen verkkosivustollesi.
 3. Äänet: MP3, WAV, OGG ja AAC. Näitä muotoja voi käyttää äänitiedostojen lisäämiseen artikkeleihin tai sivuille.
 4. Dokumentit: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS ja XLSX. Näitä tiedostoja voi linkittää tai upottaa, jotta käyttäjät voivat ladata tai tarkastella niitä.
 5. Taulukkolaskenta: Tiedostot, kuten CSV (pilkulla erotetut arvot), ovat tuettuja ja voivat olla hyödyllisiä tietotaulukoiden tai kaavioiden näyttämisessä.
 6. Arkistot: WordPress tukee myös ZIP- ja RAR-tiedostoja. Nämä muodot ovat usein käytössä usean tiedoston niputtamiseen ladattavaksi.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tiedostotyypeistä, joita WordPress pystyy käsittelemään. Tarkat tiedostotyypit voivat vaihdella WordPressin määritysten ja mahdollisten lisäosien tai laajennusten mukaan.

Tiedostot julkisessa kansiossa palvelimella

Palvelimella tiedostot päätyvät vuosi- ja kuukausiryhmiteltyihin kansioihin tai yhteen ja samaan kansioon. Tiedostokansio on julkinen ja kuka tahansa pääsee tiedoistihin käsiksi tiedoston suoralla osoitteella.

Mediakirjastoon ei tulekaan ladata mitään sellaisia tiedostoja, jotka on suunnattu vain rajatulle käyttäjäryhmälle. Sivustolle voi kuitenkin asentaa lisäosia, joiden avulla tiedostot saa tallentumaan suojattuun kansioon, josta vain käyttöoikeuden omaavat tahot voivat ladata ne.

Mediatiedostojen järjestely ja ryhmittely WordPressissä

WordPressissä tiedostojen järjestäminen ja kategorisointi Mediakirjastossa on olennaista kuvien, videoiden ja muiden tiedostotyyppien tehokasta ylläpitämistä varten. Kirjastossa ei kuitenkaan ole oletuksena toimintoja, joilla tiedostoja voisi ryhmitellä. Sitä varten onkin asennettava erillinen lisäosa, esimerkiksi Filebird. Tiedostojen kategoriat/kansiot ja tunnisteet auttavat lajittelemaan ja löytämään media-aineistoja helposti.

Käyttäjät voivat lisätä tärkeitä metatietoja tiedostoille latausprosessin aikana, kuten otsikot, kuvatekstit, vaihtoehtoiset tekstit ja kuvaukset. Nämä metatiedot toimivat arvokkaana kontekstina ja helpottavat median aineistojen paikantamista ja käyttöä myöhemmin. Vaihtoehtoiset tekstit (nk. alt-teksti) ja kuvatekstit tarjoavat lisäksi mahdollisuudet sekä hakukoneoptimoinnille että saavutettavuuden parantamiselle.

Kuvien optimointi WordPress-sivustoa varten

Kuvien optimointi on olennainen osa WordPress-verkkosivuston suorituskyvyn parantamista. Suuret ja optimoimattomat kuvat voivat hidastaa sivun latausaikoja, mikä johtaa huonoon käyttökokemukseen ja mahdollisiin SEO-ongelmiin.

Oikean kuvamuodon valitseminen on ensiarvoisen tärkeää. JPEG on ihanteellinen valokuville, PNG läpinäkyvyyttä sisältäville kuville ja WebP on uudempi muoto, joka yhdistää laadun pienempiin tiedostokokoihin. Muuta kuvien kokoa asianmukaisesti niiden käyttötarkoituksen mukaan, välttäen ylimitoitettuja kuvia, jotka voivat lisätä latausaikoja. Pakkaa kuvia käyttämällä erillisiä pakkausohjelmia, kuten tinypng.com, tai lisäosia tiedostokokojen pienentämiseksi säilyttäen samalla laadun.

Edellä mainittu “lazy load” -tunniste, joka lataa kuvat käyttäjän vierittäessä sivua alaspäin, nopeuttaa sivun ensimmäistä latausta. Jos sivustolla käytetään jotain muuta sisältömuokkainta kuin lohkoeditoria, niin siitä on hyvä tarkistaa, että muokkain lisää kuviin tämän tunnisteen.

Etenkin kansainvälisesti palvelevilla sivustoilla voi myös käyttää sisällönjakelupalvelua (eng. Content Delivery Network, CDN), jolloin tiedostojen kopiot on hajautettu globaalisti ja ladataan käyttäjää lähimmältä palvelimelta vähentäen latausviivettä.

Lue myös: Kuvien muokkaaminen kotisivuja varten

Median upottaminen WordPress-sivustolle muista lähteistä

Mediasisällön upottaminen ulkoisista lähteistä WordPress-sivustolle tarkoittaa upotuskoodien, useimmiten iframe HTML-tägi, kopioimisen ja liittämisen suoraan WordPressin sisältömuokkaimeen. Esimerkiksi YouTubesta, Vimeosta, SoundCloudista tai Twitteristä saaduilla upotuskoodilla.

Oli kyseessä sitten vanha WYSIWYG-tekstimuokkain tai uusi lohkoeditori, WordPress tekee monimediaisen sisällön integroinnista helppoa ja käyttäjäystävällistä. Tämä parantaa sivuston vuorovaikutteisuutta ja osallistavuutta mahdollistaen videoiden, äänen, sosiaalisen median viestien, sekä muiden elementtien, esittämisen ilman monimutkaista koodausta tai manuaalista tiedostojen lataamista.

WordPressin käyttäjähallinta

WordPress sisältää kattavan käyttäjäroolijärjestelmän, joka mahdollistaa verkkosivuston omistajille pääsy- ja käyttöoikeuksien hienosäädön eri käyttäjille. Eritasoiset roolit ovat tärkeä osa sivuston turvallisuutta, koska ne rajoittavat käyttäjien pääsyä mahdollisesti tuhoisiinkin toimintoihin. Roolien avulla sivuston sisällönhallinnan vastuu voidaan myös kohdentaa tietyille henkilöille antamalle heille pääsy vain nimettyihin sisältöihin.

WordPress-käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet

Käyttäjäroolit tarjoavat hierarkian käyttöoikeuksia, joissa ylläpitäjillä on korkein hallintataso ja tilaajilla alin. Alemman tason oikeudet kuuluvat myös ylemmälle roolille. Rooleja voi antaa käyttäjille heidän vastuittensa ja tehtäviensä vaatiman tason mukaan. Rooleja voi korottaa tai alentaa vastuiden muuttuessa.

Verkkovastaava (Super Admin)

 • Vain WordPressin sivustoverkosto-asennuksissa (multisite)
 • Täysi hallinta sivustoverkostoon ja sen alasivustoihin.

Ylläpitäjä (Administrator)

 • Täysi hallinta verkkosivustosta.
 • Hallinnoi kaikkia sisältöjä.
 • Hallitsee lisäosia, teemoja ja käyttäjiä.
 • Pääsy kaikkiin asetuksiin.

Toimittaja (Editor)

 • Hallinnoi omia sisältöjä.
 • Hallinnoi muiden sisältöjä.
 • Hallinnoi artikkelien kategorioita ja avainsanoja.

Kirjoittaja (Author)

 • Hallinnoi omia sisältöjä.
 • Hallinnoi artikkelien kategorioita ja avainsanoja.

Avustaja (Contributor)

 • Voi luoda ja lähettää tarkistettavaksi artikkeleita.
 • Toimittajan tai ylläpitäjän on hyväksyttävä julkaistavat tai muokatut sisällöt.

Tilaaja (Subscriber)

 • Voi kirjautua alustalle.
 • Voi kirjoittaa kommentteja.
 • Voi hallita omaa käyttäjäprofiiliaan.

Mukautetut roolit ja käyttöoikeuksien muokkaaminen

Näiden lisäksi WordPressissä voidaan luoda, esimerkiksi räätälöidyn lisäosan kautta, mukautettuja rooleja vastaamaan erityistarpeita sivustolla. Sekä oletus että mukautettujen roolien käyttöoikeuksia on mahdollista muokata jälkikäteen esimerkiksi User Role Editor -lisäosalla.

Vinkkejä WordPressin käyttäjähallintaan

Tehokas käyttäjähallinta on olennainen osa WordPress-sivuston turvallisuutta ja ylläpitämistä. Tässä muutamia vinkkejä käyttäjähallintaa varten.

Ymmärrä käyttäjäroolit

 • Sisäistä WordPressin oletuskäyttäjäroolit (Ylläpitäjä, Toimittaja, Kirjoittaja, Avustaja ja Tilaaja) ja niiden käyttöoikeudet.
 • Määritä käyttäjäroolit vastuun perusteella rajoittaaksesi pääsyä kriittisiin sivustotoimintoihin. Esimerkiksi anna Ylläpitäjän roolit vain luotettaville henkilöille, jotka tarvitsevat täyden hallinnan verkkosivustosta. Toimittajat voivat hallita sisältöä, Kirjoittajat voivat luoda sisältöä, mutta eivät julkaista sitä, Avustajat voivat lähettää sisältöä tarkistettavaksi, ja Tilaajat voivat osallistua sivustoon kommentoimalla ja hallitsemalla profiiliaan.

Käytä vahvoja salasanoja

 • Kannusta käyttäjiä luomaan vahvoja ja uniikkeja salasanoja heidän tileilleen turvallisuuden parantamiseksi.
 • Käytä salasanakäytäntöjä, jotka vaativat yhdistelmän kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä.
 • Harkitse myös kaksivaiheisen todennuksen (eng. Two-factor authentication, 2FA) käyttöönottoa, joka lisää ylimääräisen suojakerroksen ja estää luvattoman pääsyn, vaikka salasanat paljastuisivat. Esimerkiksi Wordfence Login Security -lisäosan avulla.

Tarkista säännöllisesti käyttäjätilit

 • Käy säännöllisesti läpi rekisteröityjen käyttäjien lista. Poista käyttäjätilit, jotka eivät ole enää käytössä tai ole merkityksellisiä verkkosivustollesi. Tämä vähentää riskiä, että vanhentuneet tilit muuttuvat turvallisuusriskeiksi.
 • Ole valppaana epäilyttävän toiminnan suhteen, kuten useat kirjautumisyritykset, jotka voivat viitata salasanahyökkäyksiin. Hyödynnä turvallisuuslisäosia valvoaksesi ja estääksesi haitallisia kirjautumisyrityksiä. Esimerkiksi Limit Login Attempts Reloaded -lisäosalla.

Nämä turvallisessa käyttäjähallinnassa WordPress-verkkosivustolla suojaten sitä luvattomalta pääsyltä ja mahdollisilta turvallisuusuhkilta.

WordPressin turvallisuus

Maailman suosituimpana julkaisujärjestelmänä WordPress on myös yksi maailman suosituimmista verkkohyökkäysten kohteista. WordPress-sivuston turvallisuuteen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota ja huolehtia sen toteutumisesta eri tilanteissa. Näin pyritään varmistamaan esimerkiksi käyttäjätietojen, tai jos kyseessä on verkkokauppa niin tilaus- ja henkilötietojen, suojaaminen.

Liiketoiminnalliset riskit

Mikä tahansa tietoturvaloukkaus voi aiheuttaa vakavia seurauksia, mukaan lukien oikeudellisia vastuita ja maineen vahingoittumisen. Tiedon suojaamisen lisäksi turvallinen WordPress-sivusto rakentaa luottamusta asiakkaiden kanssa ja estää mahdolliset käyttökatkokset, jotka voivat johtaa menetettyihin tuloihin ja turhautuneisiin käyttäjiin. Murrettu sivusto rikkoo luottamuksen ja johtaa uskottavuuden menettämisen, mikä voi aiheuttaa pitkäaikaista tai pysyvää haittaa brändille.

Jos oma sivusto on hyvin yksinkertainen, eikä sisällä henkilötietoja tai muuta luottamuksellista materiaalia, niin ei kannata tuudittautua ajatukseen, ettei oma sivusto olisi kiinnostava hyökkäyskohde. Vaikkei sivustolla olisikaan itsessään mitään arvokasta, niin se voidaan kuitenkin valjastaa esimerkiksi osaksi roskaposti- ja bottiverkostoa tai suoltamaan hakukoneisiin vääriä mainoslinkkejä.

Turvallisuus osana hakukoneoptimointia

WordPress-turvallisuus on olennaista myös hakukoneoptimoinnin ja -näkyvyyden kannalta. Hakukoneet asettavat etusijalle turvalliset verkkosivustot, pitäen niitä luotettavampina tietolähteinä. Turvallisuusongelmat, kuten haittaohjelmat tai hakkerointi, voivat johtaa sivuston merkitsemistä haitalliseksi, mikä puolestaan voi johtaa alhaisempiin sijoituksiin ja vähentyneeseen kävijäliikenteeseen.

Tyypillisiä WordPressin turvallisuus uhkia ja haavoittuvuuksia

WordPressin ydin on itsessään hyvin turvallinen ja sen sellaisena pysymisestä huolehditaan myös hyvin aktiivisesti. Tyypillisimmät uhkat sivustolle aiheuttavat vanhentuneet teemojen ja lisäosien versiot, sekä käyttäjätunnusten heikot salasanat. Palvelimen mahdollisia haavoittuvuuksia ei myöskään pidä unohtaa. Etenkin jaetussa hosting-ympäristössä oma sivusto saatetaan kaapata jonkin toisen murretun sivuston kautta.

Lue myös: Kotisivujen ylläpitopalvelu antaa mielenrauhaa ja turvaa

Sivustolle kirjautuminen voimakeinoin

Brute force -hyökkäykset ovat yleinen uhka, jossa hyökkääjät yrittävät järjestelmällisesti arvata kirjautumistunnisteita kokeilemalla erilaisia käyttäjänimiä ja salasanayhdistelmiä. Tämän uhan torjumiseksi on ensisijaisen tärkeää käyttää vahvoja, ainutlaatuisia salasanoja ja ottaa käyttöön kirjautumisyritysten rajoittamistoimenpiteitä.

Vanhentuneet ohjelmistoversiot

Vanhentunut ohjelmisto on toinen merkittävä haavoittuvuus. Tähän kuuluvat WordPressin ydin, teemat ja lisäosat. Kun näitä sivuston eri osia ei päivitetä säännöllisesti, ne voivat sisältää tiedossa olevia tietoturvaongelmia, joita hakkerit hyödyntävät saadakseen luvattoman pääsyn tai manipuloidakseen verkkosivuston sisältöä. Siksi WordPress-asennuksen ja kaikkien niihin liittyvien osien ajan tasalla pitäminen on ensisijaisen tärkeää turvallisuuden kannalta.

Lue myös: Miksi WordPressiä pitää päivittää säännöllisesti?

Haittaohjelmien päätyminen sivustolle

Haittaohjelmat ovat jatkuva uhka WordPress-ekosysteemissä. Haitallinen koodi voi tunkeutua verkkosivustolle haavoittuvien lisäosien, teemojen tai väärin koodattujen lomakkeiden kautta, mikä voi johtaa esimerkiksi tietojen varastamiseen, verkkosivuston turmeltumiseen tai luvattomaan pääsyyn. Tämän riskin lieventämiseksi turvallisuuslisäosien käyttö, jotka tarjoavat haittaohjelmien skannaus- ja poisto-toimintoja, voi auttaa pitämään verkkosivusto puhtaana ja turvallisena.

Jonkun muun tekemä virhe vaarantaa sivuston

Lisäksi kolmannen osapuolen lisäosien ja teemojen haavoittuvuudet ovat myös huolenaihe. Kaikki kehittäjät eivät noudata tiukkoja tietoturvastandardeja, ja huonosti koodatut lisäosat ja teemat voivat altistaa verkkosivustosi tietoturvariskeille. Huolellinen lisäosien ja teemojen valinta, mieluiten luotettavista lähteistä, ja säännöllinen päivitysten ja tietoturvapäivitysten seuranta auttavat suojaamaan WordPress-sivustoa haavoittuvuuksilta.

Tutustu palveluun: WordPress-ylläpito

WordPress-turvallisuuslisäsosien merkitys ja hyöty

WordPressin turvallisuudesta voidaan huolehtia monella eri tavalla – verkko-, palvelin- ja sovellustasolla. Sovellustasolla, eli WordPressissä itsessään, erilaiset turvallisuus- ja palomuurilisäosat ovat keskeisessä osassa sivuston suojelemisessa verkkouhilta ja haavoittuvuuksilta.

Turvallisuuslisäosat, kuten Wordfence ja Sucuri Security, tarjoavat ominaisuuksia kuten haittaohjelmien skannausta, kirjautumisyritysten seurantaa ja reaaliaikaista uhkien tunnistamista, auttaen tietoturvaongelmien tunnistamisessa ja käsittelemisessä. Lisäosat voivat myös tarjota työkaluja käyttäjän tunnistautumisen ja pääsynhallinnan vahvistamiseen.

Verkkosovelluspalomuurit (eng. Web Application Firewall, WAF) ovat muurina sivuston ja hyökkääjien välillä – esimerkiksi Cloudflare. Ne suodattavat saapuvan liikenteen estäen haitalliset pyynnöt ja tiedossa olevat uhat ennen kuin ne saavuttavat sivuston. Yhdessä turvallisuusliitännäiset ja palomuurit tarjoavat monitasoisen puolustuksen, parantaen WordPress-sivuston kokonaisturvallisuutta ja tarjoten mielenrauhaa sekä sivuston omistajille että kävijöille.

WordPressin integrointi muihin järjestelmiin

WordPressin integrointi muiden alustojen ja järjestelmien kanssa on keskeinen osa liiketoiminnan digitaalista kehittämistä. Järjestelmien välien yhteyksien luominen vähentää manuaalisen työn tarvetta ja siihen liittyvien inhimillisten virheiden esiintymistä, tehostaa myynti- ja markkinointiprosesseja, sekä voi parantaa käyttö- ja asiakaskokemusta.

Tyypillisiä WordPress-integraatioita

Yleinen integraatio on asiakashallintajärjestelmän (eng. Customer Relationship Management, CRM), kuten Salesforcen tai HubSpotin, kanssa. Tällainen alustojen yhdistäminen mahdollistaa asiakastietojen keräämisen verkkosivustolta ja välittämisen taustajärjestelmään, jossa seurataan ja hallinnoidaan asiakassuhteen kehittymistä. Myös tilaustietojen vienti ja varastotietojen tuonti WordPress-verkkokauppaan, esimerkiksi WooCommerce-lisäosalla tehty, on hyvin yleistä.

Sosiaalisen median integraatio on toinen arvokas osa WordPressiä. Sivuston yhdistäminen sosiaalisen median alustoihin, kuten Facebook, Twitter ja Instagram, mahdollistaa sisällön tuomisen muista kanavista sivustolle ja päinvastoin. Sivustolla julkaistavien artikkelien yhteydessä näytettävät sosiaalisen median jakopainikkeet ovat tyypillisiä ja edistävät sisältöjen orgaanista leviämistä verkossa.

Nykyään ehkä jopa hieman väheksytty integraation muoto on RSS-syötteet. Blogihistoriansa vuoksi WordPressistä saa ulos erilaisia artikkeli- ja sisältötyyppikohtaisia syötteitä, joilla julkaistua sisältöä voidaan välittää muihin palveluihin luettavaksi tai sivustolle johtaviksi linkeiksi. Muiden sivustojen tuottamia RSS-syötteitä on myös mahdollista upottaa ja näyttää WordPress-sivustolla.

Sähköpostimarkkinointi-integraatiot, kuten yhteys MailChimpiin tai Constant Contactiin, ovat tavanomaisia, sillä ne mahdollistavat sähköpostitilaajalistojen rakentamisen ja hallinnoinnin, uutiskirjeiden lähettämisen ja sähköpostikampanjoiden automatisoinnin suoraan WordPressin hallintapaneelista. Nämä integraatiot tehostavat markkinointiponnisteluja ja auttavat sitouttamaan sivustokävijöitä sisältöihin.

Nämä ja monet muut integraatiot laajentavat WordPressin toiminnallisuuksia, parantavat käyttäjäkokemusta ja yksinkertaistavat monia verrkosivuston hallinnan ja digitaalisen markkinoinnin osa-alueita. Ne antavat mahdollisuuden kasvattaa verkkonäkyvyyttä, tehostaa liiketoiminnallisia prosesseja, sekä saavuttaa varmemmin sivustolle asetetut tavoitteet.

Ohjelmointirajapinnat mahdollistavat integraatiot

Ohjelmointirajapinnat (eng. Application Programming Interface, API) ovat keskeisessä osassa WordPress-integraatioissa. WordPress tarjoaa itsessään kattavan, ja laajennettavan, REST-rajapinnan, jota kautta sivuston sisältöjä voi noutaa ja sivustoa voi hallinnoida. Tämä mahdollistaa WordPressin käyttämisen taustajärjestelmänä, ns. headless-mallilla, ja sisällön esittämisen muilla keinoilla eri paikoissa. WordPressissä on vanhastaan myös tarjolla XMLRPC-yhteys sivuston hallinnointia varten, mutta se on jäämässä REST-rajapinnan varjoon.

Muiden palveluiden tarjoamat rajapinnat mahdollistavat saumattoman kommunikoinnin ja tietojenvaihdon WordPressin kanssa. Esimerkiksi Google Maps:n API:n kautta sivustolle voidaan upottaa interaktiivisia karttoja ja tarjota sijaintipohjaisia tietoja sivukävijöille. Sosiaalisen median alustojen rajapintojen avulla voidaan mahdollistaa kirjautuminen WordPress-sivustolle muiden alustojen käyttäjätunnuksia käyttämällä, mikä rikastaa käyttäjäkokemusta ja helpottaa osallistumista.

Monet WordPressin lisäosat hyödyntävät myös rajapintoja. Esimerkiksi verkkokauppalisäosa, kuten WooCommerce, voi hyödyntää rajapintoja maksunvälitysjärjestelmiin, kuljetuspalveluihin ja varastonhallintajärjestelmiin. Hakukoneoptimointilisäosat vuorostaan voivat noutaa tietoja hakukoneista, kuten Googlesta, sivuston verkkonäkyvyyden optimoimisen avuksi. Analytiikkatyökalut taas välittävät kävijä- ja käyttötietoja sivustosta, jotta omistaja voi tehdä perusteltuja päätöksiä sivuston kehittämisessä.

Esimerkkejä WordPress-integraatioista

Nämä muutamat lisäosat havainnollistavat, mitä integraatioita WordPressiin on jo saatavilla.

WordPress-integraatioiden tulevaisuus

Tulevaisuudessa, ja ihan lähiaikoinakin, WordPress-integraatioissa tullaan varmasti näkemään kasvua ja kehitystä. Esimerkiksi edellä mainittu headless-malli mahdollistaa WordPressin muuttamisen puhtaaksi sisällönhallintajärjestelmäksi, joka ei ole lainkaan kiinnostunut siitä missä tai miten sen sisältöä esitetään. Tällöin julkaistua materiaalia voidaan jaella eri kanaviin saumattomasti ja toteuttaa sivuston julkinen näkymä toisella palvelimella esimerkiksi jonkin Javascript-sovelluskehyksen tai staattisen sivuston luontiohjelman avulla.

Tekoälyn ja koneoppimisen kehitys tulee myös näkymään jollain tapaa WordPressissä. Esimerkiksi automaattisessa tai avusteisessa sisällön luomisessa, hakukoneoptimoinnissa, sekä käyttäjiä palvelevien chat-robottien muodossa. Myös esineiden internet (eng. Internet of Things, IoT) voi johtaa siihen, että laitteista kertyvää dataa kootaan WordPressiin ja esitetään luettavassa muodossa sen kautta.

WordPressin saavutettavuus

WordPress-yhteisön ja -projektin tavoitteena on olla mahdollisimman inklusiivinen ja mahdollistaa kaikkien osallistuminen riippumatta kyvyistä ja laitteista. WordPressin osalta tavoitteena onkin, että sen koko ohjausnäkymä että mukana tulevat oletusteemat olisivat täysin WCAG 2.0 AA savutettavuusstandardin mukaisia.

WordPressin yhteydessä saavutettavuus tarkoittaa sekä oikeanlaisten teknisten toteutustapojen käyttämistä että sisällön muotoilemista siten, että se on kaikkien käyttäjäryhmien käytettävissä ja ymmärrettävissä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi,

 • asianmukaisia HTML-merkintöjä sivuston lähdekoodissa,
 • riittävää kontrastia värisävyjen välillä,
 • sivuston selaamisen onnistumista pelkkää näppäimistöä käyttämällä,
 • teksti-puheeksi toiminnon tukemista sivustolla.

Nämä asiat ovat huomioitu Saavutettava-tunnisteella merkityissä wordpress.org:n teemahakemistosta löytyvistä teemoista. WordPressin lohkoeditori kehittyy myös kaiken aikaa entistä saavutettavampaan muotoon kuten myös muut ohjausnäkymän osiot.

Vaikka lainsäädäntö edellyttää ainoastaan julkisia ja muutamia muita toimijoita varmistamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden, niin kaikkien sivusto-omistajien kannattaa kiinnittää asiaan huomiota. Saavutettavuudessa on kuitenkin kyse ihmisten tasa-arvoisesta kohtelemisesta ja kaikkien ihmisryhmien osallistumismahdollisuuksien huomioimisesta verkossa.

Lue myös: Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

WordPress avoimen lähdekoodin ohjelmistona

WordPressin oleminen avoimen lähdekoodin projekti on ollut yksi keskeisistä syistä sen laajaan käyttöön ja menestykseen. Se, että alustan lähdekoodi on vapaasti kaikkien saatavilla, on kannustanut globaalia kehittäjäyhteisöä yhteistyöhön ja alustan jatkuvaan parantamiseen.

WordPressin ytimeen tuleekin säännöllisesti isoja ja pieniä päivityksiä, alustalle on saatavilla laaja valikoima erilaisia lisäosia ja erinäköisiä teemoja. Lähdekoodin avoimuus tekee alustasta läpinäkyvän ja mahdollistaa sen tarkastelun turvallisuus- ja yksityisyyssyistä, mikä edistää WordPressin mainetta turvallisena alustana.

WordPress-projektissa on lisäksi vahva aate verkkojulkaisemisen demokratisoinnista, jotta kaikki yksilöt ja yhteisöt voisivat luoda ja hallinnoida sisältöjä verkossa ilman merkittäviä taloudellisia tai teknisiä esteitä.

WordPressin lisenssi

WordPress on käyttää GPLv2 (tai uudemman) lisenssiä, joka on Free Software Foundation järjestön julkaisema. Lisenssiseloste tulee jokaiselle sivustolle WordPressin lähdekoodin mukana, mutta seloste on luettavissa englanniksi myös verkossa.

Lisenssi tarkoittaa, että WordPress-ohjelmisto on avointa lähdekoodia ja vapaasti käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa kenen tahansa toimesta. Käyttäjillä on vapaus mukauttaa, laajentaa ja jopa uudelleenjaella ohjelmistoa. Lisenssin tarkoitus on edistää yhteistyötä, innovaatiota ja saavutettavuutta WordPress-ekosysteemissä.

WordPressiin perustuvan johdannaistyön, kuten esimerkiksi teemojen ja lisenssien, on kuitenkin myös noudatettava samaa lisenssiä. Tällä varmistetaan, että WordPress ja sen eri osat säilyvät avoimena lähdekoodina.

Globaali WordPress-yhteisö

WordPressin maailmanlaajuinen yhteisö koostuu monipuolisesta joukosta kehittäjiä, harrastajia, asiantuntijoita ja sisällöntuottajia, jotka muokkaavat aktiivisesti alustaa ja luovat sen kehityspolkuja. Yhteistyö ja tiedon jakaminen ovat keskeinen osa yhteisöä, joista näkyvänä esimerkkinä ovat ympäri maailmaa järjestettävät WordCamp-tapahtumat ja WordPress-tapaamiset.

WordPressin kehittämisessä on sitouduttu saavutettavuuteen ja eri ihmisryhmien osallistamiseen. Tämä auttaa varmistamaan alustan käytettävyyden erilaiset kyvyt, tiedot ja taidot omaaville henkilöille. Lisäksi aktiivinen kääntäjien joukko pitää huolen siitä, että WordPres-ydin, monet teemat ja lisäosat ovat käytettävissä maailman eri kielillä. Yhteisön ajamat periaatteet ja toimintatavat edistävät WordPressin jatkuvaa kasvua ja kehitystä.

Jatkuva kehittyminen ja innovointi

WordPressin avoin lähdekoodi kutsuu globaalin kehittäjäyhteisön osallistumaan alustan paranteluun, ominaisuuksien kehittämiseen ja virheiden korjaamiseen. Tämän luo pohjaa jatkuvalle innovaatiolle, mikä varmistaa WordPressin pysymisen teknisen kehityksen aallon harjalla, sekä merkityksellisenä nyt ja tulevaisuudessa muuttuvassa digitaalisessa maailmassa.

Yhteenveto WordPressin piirteistä ja ominaisuuksista

WordPressin avoimen lähdekoodin perusta, helppokäyttöisyys ja monipuolisuus, sekä kustannustehokkuus ovat siivittäneet alustan valtavaan suosioon maailmanlaajuisesti.
Käyttäjät voivat joko asentaa ja hallinnoida WordPressiä omassa palvelintilassaan tai keskittyä pelkkään sisällöntuotantoon hyödyntämällä palvelumuotoista WordPressiä.

Valtava teemojen ja lisäosien ekosysteemi WordPressin ympärillä mahdollistaa nopean ja vaivattoman tavan toteuttaa omat verkkosivut. Alustan joustavuus mahdollistaa myös yksilölliset, tiettyyn tarpeeseen ja tarkoitukseen räätälöidyt, sivustoratkaisut.

Säännöllisesti päivitettynä ja sopivilla suojaustoimenpiteillä WordPress on turvallinen alusta, joka mahdollistaa rikkaan vuorovaikutuksen kohdeyleisön ja asiakasryhmien kanssa. Käyttäjähallinnan avulla oikeat henkilöt voivat sekä luoda että hallinnoida verkkosisältöjä vaivattomasti, mikä luo pohjan hakukoneoptimoinnille ja verkkonäkyvyydelle.

Hyvät rajapintayhteydet tarjoavat melkeinpä rajattomat mahdollisuudet tuoda ja viedä sisältöjä WordPressistä, sekä saada se keskustelemaan muiden käytössä olevien järjestelmien kanssa. Globaali kehittäjäyhteisö pitää huolen, että WordPress pysyy teknisessä kehityksessä mukana ja relevanttina verkkojulkaisemisen pelikentällä.

WordPress onkin monipuolinen julkaisujärjestelmä, joka soveltuu monen erilaisen verkkosivuston alustaksi – piskuisesta henkilökohtaisesta blogista laajaaksi verkkokaupaksi, sekä kaikkeen siltä väliltä. Muokattavuus tekee WordPressistä arvokkaan työkalun niin yrityksille, yhteisöille kuin yksilöillekin.

Olit sitten aloitteleva bloggari, pienen yrityksen omistaja tai kokenut web-kehittäjä, niin WordPress tarjoaa monitahoisen ja käyttäjäystävällisen alustan, jonka avulla voit herättää digitaaliset visiosi eloon. Sen avulla voit aloittaa pienesti ja kasvattaa sivustoasi ajan kanssa tarpeidesi ja tavoitteidesi kehittymisen myötä. On sitten tavoitteenasi saada äänesi kuuluviin, myydä tuotteita, kertoa tarinoita tai tehdä unelmasi todeksi, niin WordPress kutsuu sinut mukaan globaaliin yhteisöönsä ja luomaan omaa digitaalista jalanjälkeäsi.

Hyödyllisiä linkkejä

Internet on pullollaan WordPressiin liittyviä sivustoja, yhteisöjä, julkaisuja ja palveluita. Tässä muutamia omia, pääosin englanninkielisiä, suosikkejamme maailmalta.

 • wordpress.org, WordPressin virallinen sivusto, josta voit ladata asennuspaketin, sekä löydät uutisia, ohjeartikkeleita ja dokumentaation.
 • WordPressin dokumentaatio, virallisen sivusto osio, jossa on kaikki tieto WordPressin käyttöön ja kehittämiseen liittyen.
 • WordPress.tv, videotallenteita WordPress-tapahtumista ja muita ohjevideoita.
 • WordPress StackExchange, kysymys- ja vastauspalsta WordPress-kehittäjille.
 • WPBeginner, aloittelijoille sopivia WordPress-artikkeleita.
 • WP Tavern, uutisia WordPressistä ja sen ympäriltä.
 • WordPress Suomi chat, Slack-kanava suomenkielistä WordPress-keskustelua varten.

Nämä tarjoavat laajan kattauksen tietoa WordPressistä sekä aloittelijoille että kokeneemmille WordPress-käyttäjille ja -kehittäjille. Uutisten ja keskustelujen seuraaminen auttaa pysymään ajan tasalla WordPress-trendien ja kehityssuuntien kanssa.

FissioMedia julkaisee lisäksi omia suomenkielisiä WordPress-artikkeleita ja tiedotteita uusista WordPress-versioista.

WordPress-neuvonta ja tuki

Antti Koskinen, FissioMedian yrittäjä, WordPress-asiantuntija

Jäikö jokin WordPressiin liittyvä asia askarruttamaan?

Kaipaatko tukea ja apua WordPress-sivustosi kanssa?

Ota rohkeasti yhteyttä, tunnen WordPressin etu- ja takaperin kymmenen vuoden kokemuksella.

-Antti Koskinen