Kotisivujen teko on kuin talon rakentaminen

Kotisivujen teko on kuin talon rakentaminen

Kotisivujen saamiseksi nettiin tarvitaan verkkotunnus, kotisivutila webhotellista ja kotisivutiedostot, joiden kannattaa olla sisällönhallintajärjestelmän muodossa itsepäivitettävyyden varmistamiseksi. Sivuston suojaaminen SSL-sertifikaatilla on myös suositeltavaa.

Kotisivut ovat tänä päivänä erottamaton osa yrityksen markkinointia ja myyntiä. Verkkosivuttoman yrityksen voi olla hankala päästä ostajan vertailulistalle, kun hän miettii, mistä hankkisi tarvitsemansa palvelun tai tuotteen. Monet kuluttajat ja yritysostajat, niin maailmalla kuin Suomessa, nimittäin etsivät ja vertailevat eri vaihtoehtoja verkossa ennen ostopäätöksensä tekemistä.

Vaikka pelkästä verkkosivujen olemassa olosta on vielä pitkä matka vertailulistan kärkeen, niin sivusto on kuitenkin oltava, jotta on ylipäätään ostaja-myyjäpelissä mukana. Kotisivut tarvitsevat nettiin ilmestyäkseen hyvän aikomuksen lisäksi muutamia perusasioita. Nämä kotisivujen peruspalat, ja sivuston tekeminen yleensäkin, voi tuntua kaikessa teknisyydessään hieman vieraalta. Asiaa voikin lähestyä vertaamalla kotisivuja ja niiden tekemistä talon rakentamiseen.

Taloa (verkkosivuja) varten tarvitaan

 • tontti, jolle talo rakennetaan (kotisivutila webhotellista).
 • katuosoite, jotta talo on helppo löytää (verkkotunnus eli domain).
 • rakennustarvikkeet, joista talo rakennetaan (kotisivutiedostot).
 • rakentaja vastaamaan käytännön toteutuksesta (sivujen teko itse tai ulkoistetusti)
 • rakennuspiirustukset, jotta tiedetään, mitä ollaan tekemässä (yrityksen tavoitteet, tarjooma ja asiakastuntemus).

Tontti taloa varten eli kotisivutila

Kotisivujen tontti löytyy useimmiten webhotellista eli palvelusta, josta vuokrataan tallennustila kotisivuja varten. Webhotellia voisi verrata yksityiseen asuinalueeseen, josta vuokrataan tontti omaan käyttöön.

Webhotelli voi olla joko

 • jaettu palvelin (monta tonttia samalla asuinalueella),
 • virtuaalipalvelin (oman asuinalueen pitäminen isomman asuinalueen sisällä),
 • tai vain yhtä käyttäjää varten varattu palvelin (kokonaan oma asuinalue).

Webhotellit tarjoavat melko poikkeuksetta kotisivujen tallennustilan lisäksi mahdollisuuden sähköpostilaatikoiden ja -osoitteden luomiselle, sekä sähköpostien lähettämiselle ja vastaanottamiselle.

Erihintaisia tontteja ja webhotelleja

Webhotellin hintaan vaikuttaa kuinka paljon ominaisuuksia on varattu sivuston käyttöön. Jokaisella palveluntarjoajalla on oma tapansa paketoida ominaisuuksia kokonaisuuksiksi, joiden hinnat vaihtelevat paketin laajuuden mukaan. Useimmiten pakettien muutuvia ominaisuuksia ovat

 • levytila (gigatavuina, Gt, eli kuinka paljon tiedostoja, kuvia, yms., kotisivutilaan voi tallentaa )
 • tietokantojen lukumäärä (erillinen tila, johon säilötään sivuston tietoja kuten käyttäjätunnukset ja alasivujen tekstit)
 • kuukausittainen liikennemäärä gigatavuina (Gt, suositus kuinka paljon nettiliikennettä sivustolla voi olla kuukaudessa)
 • maksimi määrä sähköpostilaatikoille

Pienille ja vähän liikennöidyille sivustoille riittää monissa tapauksissa alkuun satasen webhotellipaketti. Näissä tapauksissa on melko yhdentekevää, miltä palveluntarjoajlta sen hankkii, sillä tuote ja hinta ovat lähes samat kaikilla edullisia kotisivutiloja myyvillä tahoilla. Kokemuksen perusteella merkittävin ero palveluntarjoajien välillä syntyy asiakaspalvelun tasossa.

Verkkokaupoille, isoille sivustoille tai muuten vilkkaasti liikennödyille sivustoille kannattaa jo valita kalliimpi ja parempi kotisivutila, ellei jopa täysin oma palvelin. Kotisivutiloilla on teknisiä ominaisuuksia vaikka millä mitalla, mutta WordPress-sivustoa silmällä pitäen on varmistettava, että sivustoa varten on ainakin yksi tietokanta. Webhotellin valintaan liittyvä podcast Tuplaamon TuplaTurinoissa.

Kotimaisia webhotellipalveluntarjoajia ovat esimerkiksi

WordPressiin erikoistuneita palveluntarjoajia

Tontin osoite eli verkkotunnus

Vaikka tontin löytääkin karttakoordinaattien (IP-osoite), niin selkokielinen katuosoite (verkkotunnus) on helpompi muistaa ja kertoa kaverille. Verkkotunnuksen voi useimmiten tilata samalta palveluntarjoajalta, jolta kotisivutila on vuokrattu. Verkkotunnus voi olla melkeinpä mikä sana tai merkkijono tahansa, kunhan se ei ole jo jonkun toisen käytössä, voimassa oleva tavaramerkki tai muuten suojattu nimi. Tyypillisesti verkkotunnus on yrityksen, tuotteen tai jonkin kampanjan nimi.

Verkkotunnusta ei ole tietenkään pakko varata kotisivutilavarauksen yhteydessä. Tunnuksen voi varata erikseen ja liittää myöhemmin joko uuteen tai olemassa olevaan kotisivutilaan.

Verkkotunnuksia voi varata esimerkiksi

Verkkotunnukset maksavat hieman päätteestä ja palveluntarjoajasta riippuen muutamista euroista pariin kolmeenkymmeneen euroon vuodessa. Hinta sisältää useimmiten automaattisen vuosittaisen varauksen uusimisen.

Verkkotunnuksille on saatavilla monenlaisia päätteitä, joista Suomessa yleisin lienee .fi. Muita monelle tuttuja päätteitä ovat com, net ja org. Vaikkei pääte vaikuta itse sivuston toimintaan, niin se kuitenkin antaa kuvan sivuston sisällöstä.

 • .fi-pääte kuvaa suomalaisia sivustoja yleensä
 • .com (commercial) on kaupallinen sivusto
 • matkailualalla voi käyttää .travel-päätettä
 • ammattilaissivuston päätteenä voi esimerkiksi olla .pro

Muihin tunnuspäätteisiin voi tutustua esimerkiksi ICANN:n (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) sivustolla.

Rakennustarvikkeet kotisivuja varten

Tontti ja katuosoite eivät vielä taloa tee. Taloa varten tarvitaan lautaa, betonia, ikkunoita, putkia ja johtoja, sekä monia muita materiaaleja ja tarvikkeita. Samalla tavalla kotisivuja varten tarvitaan tiedostoja, sekä usein myös tietokanta, joista sivusto muodostuu.

Tiedostot voivat olla esimerkiksi käsin koodattuja html-tiedostoja, jolloin jokainen alasivu teksteineen ja kuvineen on oma tiedostonsa. Kotisivutiedostot voivat myös muodostaa yhdessä erityisen sisällönhallintajärjestelmän (esimerkiksi WordPress, Joomla, Netello SiteSystem, RCMS), jossa sisällöt ovat tietokannassa tallessa ja sivuston rakenne määritellään erillisissä ulkoasutiedostoissa. Sisällönhallintajärjestelmä on järkevä valinta kotisivujen alustaksi. Sen avulla sivuston tekstejä ja kuvia voi itse muuttaa ja päivittää aina tarpeen mukaan.

Hartiapankki vai urakoitsija?

Rakennusvalmiin tontin, piirustusten ja rakennusmateriaalien lisäksi tarvitaan tietysti myös rakentaja, joka vastaa käytännön toteutuksesta.

Talon voi

 • suunnitella ja rakentaa täysin itse (wordpress.org),
 • ostaa valmiina pakettiratkaisuna (Kotisivukone, Wix),
 • antaa rakennusliikkeen toteutettavaksi (mainos- ja digitoimistot).

On kustannus-, aika-, osaamis- ja tarkoituskysymys, minkä edellä olevista vaihtoehdoista valitsee. Jokainen talonrakennusprojekti pitääkin miettiä tapauskohtaisesti sen mukaan, minkälaiselle talolle on tarve, mihin taloa aiotaan käyttää nyt ja tulevaisuudessa, sekä kuinka syvät taskut talonostajalla sattuu olemaan.

Talo seisoo tai sortuu suunnitelmiensa takia

Rakennusvaiheen huonot ratkaisut tulevat väistämättä esiin ajan myötä valmiissa talossa. Ongelmat voivat ilmetä kosteusvaurioina, ulkomaalin hilseilynä, tai havahtumisena siihen, että tilaratkaisut ovat täysin epäsopivat. Vastaavia onglemia voi ilmetä uusien kotisivujen kanssa. Sivusto on hidas, vaatii kikkakolmoskorjauksia tämän tästä, ei tuotakaan toivottua toimintaa sivustokävijöiltä.

Kaikkia ongelmia ei voi ennaltanähdä, mutta monilta harmeilta välttyy kuitenkin hyvällä ja riittävällä suunnittelulla. Toteutettavan sivuston lähtökohtana on sen aiottu käyttötarkoitus ja yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet. Nämä ajatukset paketoidaan ymmärrettävään ja haluttavaan muotoon asiakasymmärryksen avulla. Koko komeus viimeistellään luovalla toteutuksella.

Toisin sanoen sivuston on

Hyvä suunnitelma auttaa myös tarkoituksenmukaisen toteutustavan ja sopivan rakentajakumppanin valitsemisessa. Sen sijaan, että miettii, mitä poralla voi tehdä, on mietittävä, mikä on paras tapa tehdä seinään reikä.

Toimintarajoitteiden huomioiminen

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää muistaa myös ihmisten mahdolliset toimintarajoitteet. Toimintarajoite voi olla fyysinen (murtunut käsi, alaraajahalvaus) tai kognitiivinen (muistihäiriöt, lukihäiriö). Nämä rajoitteet vaikuttavat henkilön elämään joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Taloa rakennettaessa erilaiset toimintarajoitteet on otettava huomioon, jotta talossa voi elää normaalia elämää. Esimerkiksi liikuntarajoitteisia varten on luiskia, hissejä ja apukahvoja.

Verkkosivujen tapauksessa toimintarajoitteiden huomioimisella tarkoitetaan saavutettavuutta. Saavutettavuus on sähköisen maailman estettömyyttä. Sen ansiosta kuka tahansa voi käyttää verkkosivustoa tai verkkopalvelua – toimintarajoitteista tai apuvälineistä riippumatta. Saavutettavuuteen vaikutetaan sekä noudattamalla koodauksessa hyviä käytäntöjä että huolehtimalla sisällön selkeydestä.

Onnea, ja sopivat lisäpalvelut, uuteen taloon

Uuden talon valmistuttua elämä voi jonkin aikaa olla auvoista. Laakereilleen ei kuitenkaan pidä jäädä makaamaan muuten talo voi rapistua ja päästä huonoon kuntoon aivan huomaamatta. Valmiista talosta onkin järkevää huolehtia asianmukaisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa ja käyttökelpoisena mahdollisimman kauan.

Talosta voikin huolehtia sillä, että

 • ottaa sille vakuutuksen vahinkojen varalle (säännöllinen varmuuskopiointi).
 • asennuttaa taloon palohälyttimet ja muut turvatuotteet (kotisivujen ja kotisivutilan valvontapalvelu).
 • palkkaa talonmiehen, joka huolehtii kunnossapidosta ja pienistä pintaremonteista (ylläpito- ja päivityspalvelu).
 • järjestää vartioinnin huligaanien ja muiden rötöstelijöiden karkottamiseksi (SSL-sertifikaatti).

SSL suojaa sivustokävijää

SSL-sertifikaatin avulla salataan verkkosivuston liikenne ja tapahtumat. Sivuston salaaminen on ollut jo aiemmin tärkeää, kun se on tehnyt sivuston käytöstä turvallisempaa. Salauksen merkityksen on kasvanut entisestään tänä vuonna Googlen tekemien muutosten myötä. Hakukonejätin Chrome-selain alkoi vuoden alusta varoittaa käyttäjiään salaamattomista sivustoista, mikä voi luoda huonoa kuvaa sivustosta käyttäjien silmissä. Googlen arvostus salattuja sivustoja kohtaan näkyy siinä, että ne saavat hakutuloksissa hieman enemmän nostetta kuin salaamattomat sivustot.

Lue myös: Https-yhteyden käyttöönotto WordPress-sivustolla

Joissain webhotelleissa on tarjolla ilmainen Let’s Encrypt:n SSL-sertifikaatti. Se on automaattisesti ja yksinkertaisen tunnistamisen perusteella myönnettävä sertifikaatti, joka sopii yksinkertaisten perussivustojen salaamiseen. Verkkokaupoissa ja muuten enemmän käyttäjien tietoja käsittelevillä sivustoilla kannattaa kuitenkin käyttää maksullista SSL-sertifikaattia.

Sertifikaatin hintaan vaikuttaa kuinka perusteellisesti sertifikaatin myöntäjä varmistaa, että hakija on oikeasti kuka väittää olevansa ja sertifikaatin kohdesivusto on oikeasti hakija hallinnassa. Perusteellisempi varmistus ja kalliimpi sertifikaatti on selkeämpi merkki käyttäjälle sivuston aitoudesta ja luotettavuudesta. Lisätietoja ssl-sertifikaattien eroista.

Artikkelikuva: Hauke Irrgang / Unsplash