Kävijäseuranta ja web-analytiikka kotisivuilla

Kävijäseuranta ja web-analytiikka kertovat kotisivujen tuloksellisuudesta

Kävijäseurannan ja web-analytiikan avulla sivustoa voidaan kehittää tuottamaan enemmän ja parempia liiketoiminnallisia tuloksia.

Kävijäseuranta ja web-analytiikka

Kävijäseurannan tekeminen verkkosivuilla on tärkeää, jotta saadaan kerättyä tietoa sivuston käytöstä ja kävijöiden liikkeistä sivustolla. Seurannasta kerääntyvään tietoon perustuva web-analytiikka antaa taas kuvan sivuston hyvin toimivista ja vielä kehitystyötä vaativista osa-alueista.

Kertyvästä datasta voidaan vetää johtopäätöksiä liittyen esimerkiksi

 • ulkoasuun – tärkeä toimintakehotuspainike jää käyttäjiltä huomaamatta.
 • sisältöön – myyntitekstillä ei ole toivottua vaikutusta potentiaalisiin asiakkaisiin.
 • rakenteeseen – käyttäjät pomppivat sivustolla edestakaisin löytämättä etsimäänsä sisältöä.
 • avainsanoihin – sivusto jää hakutuloksissa kärkikolmikon ulkopuolelle.
 • sivukävijöihin – käykö sivustolla oikean kohderyhmän edustajia ja potentiaalisia asiakkaita.
 • markkinointiin – tuottaako inbound- ja outbound-toimenpiteet tavoiteltuja tuloksia.

Dataan perustuvalla kehitystyöllä saadaan poistettua sivuston erilaiset kompastuskivet ja paikattua sen vuotokohdat. Näin yhä useampi sivukävijä saadaan käännettyä potentiaaliseksi ostajaksi ja maksavaksi asiakkaaksi.

Seurattavat asiat on valittava omien tavoitteiden mukaan

Tilastotiedoista seurattavat asiat ja onnistumisen mittarit ovat yrityskohtaisia, kuten myös tavoiteltavat tulokset. Yhteistä kaikille kuitenkin on, että seurannalla ja sitä seuraavalla kehitystyöllä halutaan varmistaa sivujen myynnillinen ja markkinoinnillinen tuloksellisuus.

Tavanomaisesti seurattavia asioita ovat esimerkiksi

 • hakukonesijoitukset – kuinka korkealle sijalle sivusto nousee hakutuloksissa valituilla avainsanoilla ja -lauseilla,
 • kävijämäärät – montako henkilöä vierailee sivustolla päivässä, viikossa tai kuukaudessa,
 • käyttömäärä ja -aika – montako alasivua istunnon aikana selataan ja kauanko sivuilla viivytään,
 • kävijöiden kulku – päätyvätkö sivukävijät esimerkiksi palvelu- ja tuotesivuille tai yhteystietojen luo,
 • kävijöiden oma-aloitteiset tunnistautumiset – uutiskirjeen tilaaminen, artikkelin kommentointi, yhteydenotto- ja tarjouspyynnöt, suorat tilaukset.

Yleis- ja erityisseurantaa oman tarpeen mukaan

Erilaisia kotisivuihin liitettäviä tilastointiohjelmistoja on lukuisia. Osa ohjelmistoista seuraa kaikkia mahdollisia tapahtumia sivustolla, kun osa on taas erikoistunut tiettyjen osa-alueiden tilastointiin.

Ei ole niin väliä, millä ohjelmistolla käyttötietoja kerää. Tärkeintä on, että kerätty data vastaa omia tietotarpeita. Lisäksi datan perusteella on pystyttävä arvoimaan tekemisen onnistumista ja tavoitteiden toteutumista.

Esimerkkejä yleisistä ja erikoistuneista ohjelmistoista,

 • Facebook-pikseli (makstuon) – määrällisiä tietoja kävijöiden toiminnasta sivustolla, kun he ovat tulleet sivustolle Facebook-mainoksen kautta
 • Google Analytics (makstuon) – määrällisiä tietoja sivuston käytöstä ja sivukävijöiden käyttäytymisestä, sekä tietoa, miten hyvin kävijät löytävät etsimänsä sivustolta
 • Google Search Console (makstuon) – määrällisiä ja laadullisia tietoja siitä, millä avainsanoilla ja millä sijoilla sivusto näkyy hakutuloksissa, sekä näiden avainsanojen klikkausmäärät.
 • Hotjar (maksullinen) – visuaalista tietoa sivuston käytöstä eli kuinka pitkälle sivuja rullataan, mitä kohtia alasivuista klikataan, sekä tallenteita yksittäisten kävijöiden sivustokäynneistä ja kursorin liikkeistä.
 • SE Ranking (maksullinen) – oman sivuston hakusijoitusten seuraaminen valitsemiensa avainsanojen osalta, sekä suhteessa määrittelemiensä kilpailijoiden sivustoihin.
 • Leadfeeder (maksullinen) – Goolge Analyticsiin yhdistettävä palvelu, joka kertoo mitkä yritykset vierailevat verkkosivuilla.

Seurantatunnuksen voi lisätä joko käsin tai apuohjelman avulla

Tilastointiohjelmiston käyttöönotto vaatii useimmiten ohjelmistokohtaisen seurantatunnuksen lisäämisen sivuston lähdekoodiin. Tunnuksen voi lisätä sivustolle joko käsin suoraan sivuston tiedostoihin tai apuohjelmistoa käyttämällä.

Yleisesti käytetty apuohjelmisto on Google Tag Manager. Sitä käytettäessä sivustolle lisätään hallinnointikoodi, joka hoitaa seurantatunnusten lisäämisen sivustolle. Seurantatunnuksia voi sitten lisätä, muokata ja poistaa tarpeen mukaan Tag Managerin hallintapaneelista ilman, että sivuston lähdekoodiin tarvitsee erikseen itse puuttua.

WordPressin kohdalla apuohjelmat tarkoittavat tilastointiohjelmistokohtaisia lisäosia. Seurantatunnuksen lisääminen tapahtuu joko yhdistämällä lisäosa tilastointiohjelmistoon (käyttövaltuutuksen myöntäminen) tai syöttämällä ohjelmiston käyttäjäkohtainen tunniste (ID) lisäosaan.

Esimerkkejä tilastointilisäosista

Artikkelikuva Carlos Muza / Unsplash