Hotjar – paremman käyttökokemuksen puolesta

Hotjar auttaa sivustojen omistajia tunnistamaan sivustojensa käyttäjiä haittaavat ongelmakohdat. Palvelu tarjoaa erilaisia raportteja ja työkaluja käyttödatan ja käyttökokemusten keräämiseksi. Hotjar on helppo lisätä omalle WordPress-sivustolle lisäosahakemistosta löytyvät WP-Hotjar-lisäosan avulla.

Mikä on Hotjar?

Hotjar on monipuolinen analytiikkapalvelu, joka yhdistää monta erilaista tiedonkeruutapaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Hotjarin avulla sivuston omistaja voi kerätä dataa sivustonsa käytöstä, miten kävijät käyttäytyvät sivustolla, sekä pyytää palautetta kävijöitä sivuston käyttökokemuksesta.

Miksi Hotjaria kannattaa käyttää?

Hotjarilla kerättävä data auttaa tunnistamaan sivuston käyttöliittymässä ja sisällöissä piilevät kompastuskivet. Näiden kompastuskivien tunnistaminen on tärkeää, jotta sivukävijät eivät turhautuisi sivuston käytön kanssa ja poistuisi sivustolta kesken kaiken. Sivustoon tuskastunut tai pettynyt käyttäjät tuskin kuitenkaan tulee sivustolla ihan heti, jos koskaan, uudelleen.

Ongelmakohtien poistaminen omalta sivustolta parantaa käyttökokemusta ja on hyvää asiakaspalvelua. Lisäksi sujuvat ja esteettömät sisältö- ja ostopolut saavat sivuston todennäköisemmin tuottamaan liiketoiminnallisia tuloksia, joita sivustolta odotetaankin.

Hotjarin toiminnallisuudet

Hotjarin avulla dataa sivuston käytöstä voi kerätä passiivisesti lämpökarttojen, istuntonauhoitteiden, sekä konversio- ja lomakeseurannan avulla. Näissä toiminnoissa Hotjar asetetaan seuraamaan sivuston eri osia. Dataa voi tarkastella ja analysoida sekä keräysjakson aikana että sen päätyttyä.

Aktiivisempi tapa kerätä sivuston käyttöön liittyvää dataa on käyttää Hotjarin eri kyselytyökaluja. Käyttäjille voi näyttää sivustollaan minikyselyitä, pyytää heitä osallistumaan laajempiin kyselyihin tai merkitsemään sivujen ongelmakohtia, sekä rekrytoida käyttäjiä käyttötestaajiksi.

Käytettävissä olevat raportit

  • Lämpökartta, mitä kohtia sivustosta käyttäjät klikkaavat ja kuinka pitkälle he rullaavat eri alasivuja.
  • Istuntonauhoite, tallenne oikeiden käyttäjien sivustokäynneistä ja heidän liikkeistään sivustolla.
  • Konversioseuranta, määritellyn sisältöpolun toimivuuden seuranta; missä kohtaa polkua käyttäjät putoavat pois
  • Lomakeanalyysi, mitkä kaikki kentät käyttäjät täyttävät lomakkeista ja milloin lomakkeiden täyttäminen jätetään kesken
  • Palautekysely, ajastettu tai tiettyyn sivustotapahtumaan liittyvä palautekysely käyttäjälle
  • Visuaalinen palaute, mitä käyttäjät rakastavat tai vihaavat sivustossasi
  • Kyselyt, laajamittaisemmat kyselylomakkeet käyttäjille
  • Käyttötestaajien rekrytointi, viesti, jolla käyttäjää pyydetään toimimaan sivuston käyttötestaajana mahdollista palkkiota vastaan

Mitä Hotjar maksaa?

Hotjarin hinnoittelu perustuu sekä päivittäisiin näyttökertoihin että käytettävissä olevien raporttien määrään. Ilmaisversio on rajattu 2000 näyttökertaan per päivä ja 300 istuntonauhoitteeseen. Muita raportteja voi olla kerrallaan enintään 3  jokaista.

Maksulliset versiot tarjoavat rajattoman määrän raportteja, sekä enemmän ja enemmän päivittäisiä näyttökertoja. Hinnat alkaen 29 €/kk.

Hotjarin käyttö

Hotjarin käyttöehdot (kohta 10) edellyttävät sivuston omistajaa kertomaan palvelun avulla tehtävästä tietojen keruusta ja miten kerättyjä tietoja käytetään.

Palvelu asettaa sivukävijöiden selaimiin evästeitä, joita palvelu käyttää kävijöiden tunnistamiseen ja heidän toimiensa seuraamiseen. Hotjarin evästetietosivulla on listattuna kaikki asetettavat evästeet ja niiden käyttötarkoitukset.

Seurantakoodi noudattaa selainten “Älä seuraa / Do not track” -ilmoituksia. Käyttäjät voivat myös halutessaan estää evästeiden käytön selainasetuksillaan. EU:n tietosuoja-asetuksen kannalta voi kuitenkin olla järkevää ilmoittaa Hotjarin käytöstä evästebannerilla ja pyytää seurannalle erikseen lupa.

Palvelun hyväksyttävä käyttö

Hotjar on tarkoitettu sivustojen ja sovellusten kehittämiseen anonyymin käyttäytymisdatan perusteella. Hotjarilla onkin tästä syystä seloste palvelun hyväksyttävästä käytöstä.

Tiivistetysti seloste sanoo, ettei kerättyä tietoa saa myydä eteenpäin, käyttää myynti- tai markkinointitarkoituksiin, eikä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Hotjarin lisääminen WordPress-sivustolle

Hotjarin seurantakoodin lisääminen WordPress-sivustolle onnistuu WP-Hotjar-lisäosalla. Seurantakoodin käyttöönottaminen edellyttää vain seurantatunnuksen (ID) lisäämistä lisäosan asetuksiin. WP-Hotjar on helppkäyttöinen, eikä vaadi sen enempää säätämistä. Lisäksi tekemieni kehitysehdotusten myötä lisäosa on saatavilla suomeksi.