WordPress ja hakukoneoptimointi – mikä kaikki vaikuttaa?

Hakukonesijoituksiin vaikuttavat verkkosivujen tekninen toteutus, sisältö, viittaavat linkit, sekä sosiaalinen media.

Hakukoneoptimointi (SEO) on omien verkkosivujen sijoituksen nostamista hakutuloksissa sekä teknisten että sisällöllisten toimenpiteiden avulla. WordPress tarjoaa monia optimointimahdollisuuksia itsessään, mutta niitä voi lisätä vielä asentamalla erityisen hakukoneoptimointilisäosan.

Tekninen ja sisällöllinen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin voi jakaa karkeasti teknisiin ja sisällöllisiin toimenpiteisiin. Teknisesti sivujen on sisällettävä erilaisia tarttumapintoja hakukoneita varten. Sivujen koodiin on esimerkiksi eriteltävä mitkä ovat pää- ja väliotsikoita, mikä kaikki on leipätekstiä ja mitkä sanat tai ilmaisut ovat linkkejä. Hakukoneet huomioivat myös sivujen latausnopeuden ja mobiiliystävällisyyden.

Sisällöllinen optimointi on vastaamista oman asiakaskohderyhmän tietotarpeisiin. Toisin sanoen omilta verkkosivuilta tulisi löytyä ne vastaukset, joita asiakkaat etsivät hakukoneiden avulla. Vastaukset voivat olla esimerkiksi ruokaohjeita, asiantuntijanäkemys oman alan tulevaisuudesta tai ammattilaiskäyttöön tarkoitettu porakone.

WordPress pitää pitkälti huolen teknisistä asioista käyttäjän puolesta. Sisältö onkin se, mikä vaatii enemmän panostusta ja asiakkaiden tietotarpeiden ymmärrystä.

Linkkien ja sosiaalisen median vaikutus

Tekniikan ja sisällön ohella hakukonesijoituksiin vaikuttavat sekä sivuille viittaavat linkit että sosiaalinen media.

Linkkien osalta hakukoneet seuraavat niiden laatua eli tulevatko ne uskottavilta ja luotettavilta sivuilta. Hakukoneet arvioivat myös ankkuritekstejä eli mihin sanoihin linkki on liitetty. ”Lue lisää” ei kerro hakukoneille mitään linkin sisällöstä toisin kuin ”WordPress verkkosivut yritykselle”. Lisäksi viittaavien linkkien määrä nostaa sivujen hakukonesijoitusta. Etenkin jos linkit tulevat useilta eri sivuilta.

Sosiaalisella medialla voi saada omia hakukoneosumia profiilisivujen ja jaetun sisällön avulla. Somesta tulevat linkit voivat myös nostaa kotisivujen sijoitusta hakutuloksissa. Sosiaalisen median kanavat ovat myös itsessään hakukoneita, joista ihmiset etsivät yhä useammin vastauksia kysymyksiinsä.

Yhteenveto vaikuttavista tekijöistä

Parhaat optimointituloksen saa, kun huolehtii kaikista neljästä edellä mainitusta osa-alueesta.

  • sivut ovat teknisesti hyvin tehdyt
  • sisältö vastaa oman kohderyhmän tietotarpeita
  • sivuilla julkaistu sisältö on niin hyvää, että muut sivut linkittävät siihen
  • sisältöä jaetaan sosiaalisessa mediassa ja eri kanavista tulee linkkejä sivuille

Onnistuneella hakukoneoptimoinnilla saadaan omat sivut hakusijoitusten kärkipaikoille. Tällöin yhä useampi kohderyhmään kuuluva päätyy omille sivuille. Lisääntynyt sivuliikenne taas vuorostaan johtaa lopulta lisääntyneeseen kaupantekoon.

Seuraavassa artikkelissa käydään tarkemmin läpi miten WordPress sivuja käytännössä hakukoneoptimoidaan.