WordPress 5

Uusimmat artikkelit

WordPress 5.2.4 turvallisuuspäivitys

WordPressille on julkaistu päivitysversio 5.2.4, joka korjaa 6 havaittua turvallisuusongelmaa. Ongelmat koskevat kaikkia WordPress-versioita 5.2.3 versioon saakka. Päivitys on saatavilla myös niille sivustoille, jotka käyttävät aiempaa WordPress-versiota, eivätkä vielä käytä 5.2 julkaisua. Jos sivustolla ei ole käytössä automaattisia pienversiopäivityksiä, niin sivuston voi päivittää sivustohallinnan kohdasta Ohjausnäkymä > Päivitykset.

WordPress 5.2.3 – turvallisuus ja ylläpitopäivitys

WordPress 5.2.3. turvallisuus ja ylläpitopäivitys on nyt saatavilla. Julkaistu versiopäivitys sisältää 29 virheen korjausta ja järjestelmä parannusta. Lisäksi se korjaa muutamia sivuston turvallisuuteen liittyviä ohjelmointivirheitä. Havaitut ongelmat ja virheet vaikuttavat kaikkiin WordPress-versioihin 5.2.2 asti, joten tämä päivitys on suositeltavaa asentaa omalle sivustolleen ensi tilassa. Jos omalla sivustolla ei ole käytössä automaattisia päivityksiä, niin päivityksen voi

WordPress 5.2.2 huoltopäivitys

WordPress 5.2.2 huoltopäivitys on nyt saatavilla. Päivitys korjaa 13 ohjelmointivirhettä ja parantaa hieman versiossa 5.2 esiteltyä sivuston eheys -toimintoa. Jos omalla WordPress-sivustolla ei ole käytössä automaattisia päivityksiä, niin sivuston voi päivittää uusimpaan versioon kohdasta Ohjausnäkymä > Päivitykset > Päivitä.

WordPress 5.2.1 – huoltopäivitys

WordPress 5.2.1. huoltopäivitys on nyt saatavilla. Päivitys korjaa 33 WordPressin ytimessä havaittua ohjelmointivirhettä. Virheet ovat esiintyneet sisältöeditorissa, saavutettavuudessa, kielikäännöksissä ja versiossa 5.2 julkaistussa sivuston eheys -toiminnossa.

WordPress 5.1.1 – turvallisuus- ja ylläpitopäivitys

WordPressiin on julkaistu turvallisuus- ja ylläpitopäivitys, versio 5.1.1. Julkaistu päivitys tekee WordPress-ytimeen 10 korjausta ja parannusta. Uusin versio korjaa muutamia kommenttien käsittelyyn liittyvää bugia, jotka ovat voineet tehdä sivustosta haavoittuvan. Päivitys myös ennakoi myöhemmin julkaistavaa WordPress 5.2 versiota, jossa ytimen PHP-minimivaatimus nostetaan PHP 5.6:een. On myös mahdollista, että minimivaatimus nousee myöhemmin PHP:n 7 versioon. Jos

WordPress 5.1 ”Betty”

Päivitys parantaa erityisesti Gutenberg-sisältöeditorin toimintaa, mutta tarjoaa myös uusia työkaluja sivustojen ylläpitäjille ja kehittäjille.

WordPress 5.0.3 – ylläpitopäivitys

WordPressin 5-versioon on julkaistu 5.0.3 ylläpitopäivitys, joka sisältää 37 bugikorjausta ja 7 järjestelmän toimintaa parantavaa muutosta. Koodiparannukset ja -muutokset koskevat niin uutta sisältöeditoria, sisältöelementtien kieliversiointia, ulkoasun mukautinta että tiedostojen lataamista. Päivityksen myötä WordPress toimii taas hieman nopeammin ja entistäkin luotettavammin. Jos omalla sivustolla ei ole käytössä automaattisia päivityksiä, niin sivuston voi päivittää uusimpaan versioon kohdasta

WordPress 5.0.2 – ylläpitopäivitys

WordPressin 5-versioon on julkaistu 5.0.2 ylläpitopäivitys, joka korjaa 73 järjestelmässä havaittua bugia. Päivitys parantaa pääasiallisesti uuden Gutenberg-sisältöeditorin toimintaa. Julkaisu, jossa on 200 sisältöelementtiä toimii nyt 330% paremmin kuin aiemmin. Jos omalla sivustolla ei ole käytössä automaattisia päivityksiä, niin sivuston voi päivittää uusimpaan versioon kohdasta Ohjausnäkymä > Päivitykset > Päivitä.

WordPress 5.0.1 – turvallisuuspäivitys

WordPressin 5. versioon on julkaistu turvallisuuspäivitys, joka korjaa järjestelmässä olevia haavoittuvuuksia. Päivitys koskee kaikkia WordPress-versioita versiosta 3.7 lähtien. Päivitys korjaa rajatapauksia, joissa käyttäjät ovat voineet tehdä sivustolla oman käyttäjätasonsa oikeudet ylittäviä toimia. Turvallisuuspäivitys muuttaa myös tapaa, jolla WordPress tarkistaa, että ladattavien tiedostojen sisältö vastaa tiedostopäätettä. Tämä ja muutama muu muutos eivät juuri tavallista käyttäjää kosketa,