Asiakaskeskeinen sisältö lisää verkkosivujen vaikuttavuutta

Asiakaskeskeinen sisältö verkkosivuilla auttaa yritystä erottautumaan kilpailijoistaan, luo asiantuntjakuvaa, sekä tarjoaa hyvän tarttumapinnan hakukoneille.

Yrityskeskeisyyden sudenkuopat

Yritysten verkkosivujen sisältö käsittelee tyypillisesti yritykselle tutuimpia asioita – keitä me olemme, mitä me teemme ja mitä omainaisuuksia tuotteillamme ja palveluillamme on. Nämä ovat tottakai tärkeitä tietoja, eikä niitä pidä jättää kertomatta kotisivuilla. Haluaahan asiakas kuitenkin tietää, kenen kanssa hän asioi ja mitä hän voi yritykseltä ostaa.

Yritys-, tuote- ja palvelukuvausten kirjoittamisessa mennään kuitenkin herkästi vipuun sekä tekstien näkökulman että laajuuden osalta. Asiat esitetään tavallisesti vain yrityksen näkökulmasta ja ominaisuuksiin keskittyen. Minimaaliset esittelytekstit ovat taas usein seurausta ajattelusta, että kysyväthän asiakkaat sitten lisää, jos ovat kiinnostuneita, tai eihän kukaan enää jaksa lukea pitkiä sepustuksia.

Lyhyet yrityskeskeiset sisällöt eivät kuitenkaan palvele asiakasta tai yritystä parhaalla mahdollisella tavalla. Niukkasanaiset esittelytekstit

  • tekevät kilpailijoista erottautumisen vaikeaksi
  • tarjoavat vain vähän tarttumapintaa hakukoneille
  • jättävät käyttämättä mahdollisuuden rakentaa yrityksen brändiä

Vaikuttava sisältö on asiakaskeskeistä

Vaikuttavamman sisällön jäljille pääsee, kun kääntää ajattelunsa toisinpäin ja lähestyy asioita asiakkaan näkökulmasta. Asiakaskeskeisen sisällön tarkoituksena on näyttää, että yritys tuntee asiakkaansa ja heidän tavoitteensa, kohtaamansa uhat, ongelmat ja mahdollisuudet.

Asiakastuntemusta osoittava yritys erottuu selvästi kilpailijoistaan ja näytäytyy luotettavana toimijana. Lisäksi asiakkaiden kielellä tuotetut riittävän laajat ja hyvin otsikoidut sisällöt tarjoavat erinomaisen tarttumapinnan hakukoneille.

Ongelma otsikkoon, ratkaisu leipätekstiin

Asiakaskeskeinen sisältö voi esimerkiksi olla kotisivuilla julkaistava artikkeli, jonka otsikkona on asiakkaan esittämä kysymys tai kohtaama ongelma. Artikkelin leipätekstissä vastataan otsikon kysymykseen tai esitetään vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi.

Vastaavasti tuote- ja palvelusivuilla voi pää- ja väliotsikoissa käyttää asiakkaiden esittämiä kysymyksiä, kohtaamia ongelmia, sekä etsimiä ratkaisuja ja hyötyjä. Leipätekstien tehtävä on käsitellä otsikoiden asiat ja osoittaa yrityksen asiakastuntemus. Unohtamatta kuitenkaan kaupallisia tavoitteita ja asiakkaan ohjaamista kohti ostopäätöstä.